Výroční zpráva o činnosti TOM Čápata za rok 2009

Vážení přátelé,

Dovolte , abych v této zprávě zhodnotil právě končící rok naší činnosti.

TOM Čápata započal svou činnost v listopadu loňského roku na ustavující schůzi, které se mnozí z Vás zúčastnili. Do konce roku 2008 se pak prováděly všechny správní úkony, tak, abychom mohli jako samosprávný svéprávný celek zahájit činnost v roce 2009.

Oddíl samotný vznikl z družinky  Čápata, která pracovala při PS Kopeček z Olomouce.

V současné době máme 22 registrovaných členů z řad dětí i dospělých. Pomalu se omlazuje hlavně v řadách instruktorů, kde končí generace těch,kteří dosahují věku dospělosti  a místo nich dnes musí přijít nová generace. I letos přibylo několik nových mladších dětí, kteří jsou budoucností našeho oddílu.

V letošním roce oddíl pracoval tak jako každý předešlý rok ve dvou liniích činnosti. První linii tvoří práce s dětmi na pravidelných schůzkách, probíhala celoroční hra , která jako každý rok vrcholila na LT. Letos jsme měli téma Rytíři kulatého stolu, téma zaměřené na historii v našem okolí.

K tomu účelu jsme připravili pro děti Putování po starých tvrzích a zříceninách . Uskutečnily se dvě akce,které měli u dětí úspěch. Byli jsme na celodenním výletě v Úvalně a v Krnově.Navštívili jsme obě rozhledny a po naučné stezce mezi rozhlednami i zříceninu hradu Schelenburg. Další akce byla uskutečněna na kolech kolem Slezské Harty s cílem v Bílčicích hledáním zříceniny Sternek.

Další oblast jsou víkendovky společně s PS Kopeček. V letošním roce se uskutečnily čtyři víkendové akce zaměřené pouze na práci s dětma z toho dvě proběhly ještě v roce 2008 . Pobyt na Sokolce u Vrbna p. Prad. v říjnu 2008 a potom  Rajnochovice v listopadu 2008 rok 2008 jsme zakončily Silvestrem. V roce 2009 pak byla společná akce pobyt na chatě Moravici u Rýmařova. Zbytek roku se nevěnoval dětem a vtom vidím naše největší rezervy.

Velmi důležitou oblastí naší činnosti je spolupráce s organizacemi ve městě a naše prezentace na akcích, které se ve městě konají. V této činnosti jsme letos byli velice úspěšní. Především spolupráce s KSVČ v Bruntále nás prezentovala na veřejnosti  tak, že i naše činnost byla odměněna dotací z prostředků města. Největší úspěch bylo konání již druhého ročníku Majálesu, který jsme připravovali jak programově, tak  organizačně.je potřeba v této činnosti pokračovat,protože jen prezentace na veřejnosti nám přivede nové členy do oddílu a další děti na naše LT.

To je poslední oblast naší činnosti, která je zaměřena na práci s dětma. Letos se nám povedlo něco, co jsem ani já nečekal a ani v minulosti se mi to nikdy nepodařilo. Tak velké množství dětí na LT jsem ještě nikdy nezažil. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na zabezpečení hladkého průběhu LT, který byl poznamenán povodněmi, problémy s vodou i s tím vším co předcházelo otevření LT. Právě proto zde dnes nesedí jen členové oddílu,ale i ti , kteří nám během roku pomáhali a byli podílníky na našem úspěchu na LT. Je třeba všechny tyto nabyté zkušenosti zúročit v dalším období, protože si troufnu říci, že hůř jak loni před táborem už nemůže být.

Pokud budeme hodnotit naši práci nelze zapomenou jednu oblast naší činnosti,která je někoho více a u někoho méně populární. Naše brigády jsou bohužel nutné i když ne každý je ochoten pomoci,když je to potřeba. V současné době se na Vidnavě řeší další postup při rekonstrukci základny byla dovybavena novým nábytkem,dodělávají se půdní prostory,zazimovala se táborová základna. Na jaro se bohužel nevyhneme dalším brigádám. Je na zváženou Vás všech jak dál. Vidnava, jako základna pro LT je podle mě i pro příští rok aktuální,protože lze ještě více využít možnosti, které jsou v okolí pro potřeby organizace našeho LT. Proto i pro příští rok navrhuji úzkou spolupráci s PS Kopeček a pomoc při zvelebování této základny. Většina z nás má i trochu citový vztah k tomu místu a možná,že podaří i případné dojednání určitých majetkových podílů a účasti na správě táborové základny. Jako první signál vidím i to,že máme vlastní klíče od základny a kdo chce základnu využívat má možnost přes vedení oddílu tak učinit.

Jak hodnotit další oblasti naší činnosti.

Na poli presentace naší činnosti je nutné upozornit na to, že fungují naše vlastní webové stránky. Fotografie z naší činnosti rovněž možno zhlédnout na síti. Propagace je naše činnost samotná na DDM v Bruntále i v městě samotném. Je potřeba zlepšit informovanost o akcích na jednotlivých školách a otevřít se více dětem na těchto školách. Nabízet naše pobytové akce i víkendovky jednodenní

To je úkol pro děcka ve školách přivést si své kamarády.

Oblast hospodaření s  finančními prostředky je samostatná kapitola. Jediné co k tomu chci ve své zprávě říci, že jsme úspěšní a tím pádem nezávislí.kdo má peníze je nezávislí a čím více jich je,tím jsme svobodnější.

Co plánujeme pro nejbližší období.

Plán práce je zatím ve stádiu příprav. Rámcově jsou stanoveny termíny víkendových akcí bohužel i zde nás trochu zasáhla krize ,neboť hned dvě první akce skončily neslavně bez naší účasti. Nebo spíše vůbec neproběhly,protože se jich neúčastnili naši členové.

Byli jsme společně na jedné podzimní brigádě,kde se zapojili i děti. Pokud se nachystá smysluplná práce i pro ně je možné udělat kus práce a přitom se perfektně pobavit.V nejbližší době nás čeká prázdninový pobyt o Vánočních svátcích,záměrně říkám takto definovaný pobyt,nikoliv Silvestr.

Připravujeme celo oddílovou hru, která vypukne hned po Novém roce na schůzkách. Bude to opět několik víkendů, i plnění netradičních úkolů na schůzkách.“Jiné dimenze“ navštívíme hned několikrát

Připravují se akce na území města a i v roce následujícím plánujeme ,že se aktivně zapojíme do této činnosti.Zde bych chtěl požádat hlavně starší členy ty náctileté a výše,aby se aktivně zapojili do této činnosti,tak aby to nebyla záležitost 3 nebo 5 jedinců.Majáles,Bambiriády,Dny města to jsou akce,které nás čekají a je třeba je náležitě využít k naší prezentaci.

 

Na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat všem za práci v uplynulém roce a do toho dalšího si přeji abychom všichni vydrželi a za rok se zase sešli na další Výroční valné hromadě třeba i ve větším počtu.

 

Děkuji

V Bruntále 17.11. 2009

                                                                                    Zpracoval: Vacek Zdeněk-předseda oddíluČápata